Styrk samarbejdet i jeres teams

TEAMVAERK hjælper teams til bedre trivsel, større effektivitet og højere kvalitet. Styrk samarbejdskulturen i jeres teams og oplev forskellen.

Visual background
Kvinde på forside Mand på forside

Hvorfor TEAMVAERK?

Et teams trivsel, effektivitet og evne til at skabe resultater er afhængig af mange faktorer. Teamets samarbejdskultur er i de senere år blevet bredt anerkendt som den allervigtigste faktor.

TEAMVAERK er det første værktøj, der systematisk og effektivt styrker samarbejdskulturen i hvert enkelt team. Alt imens der skabes helt unik data om samarbejdet på tværs af organisationen.

For teamet

Styrket samarbejde opstår, når teamet engageres og oplever, at de kan lykkes sammen. Det sker igennem en simpel proces i tre trin:

 • Konkrete aftaler for samarbejdet

 • Løbende målinger af samarbejdet

 • Konstruktiv dialog om samarbejdet

Score fra måling Team der bruger TEAMVAERK

For organisationen

Unik data om samarbejdet giver ledelsen mulighed for at styrke deres teams ved at igangsætte de rigtige initiativer på det helt rigtige tidspunkt.

 • KPIer på samarbejdet

 • Benchmark mod andre

 • Målret jeres strategiske indsats

quote-image

“Det var en struktureret og målrettet workshop. Og med tydelig relevans for det kommende samarbejde. Og det har helt bestemt etableret et styrket fælles fokus i teamet og et godt udgangspunkt for samarbejdet”

Wave Texture

Bjørk Dannesboe | Mangor & Nagel

Byggeleder

polygon Bjørk Dannesboe fra Mangor & Nagel
Team having workshop

Kan bruges af alle teams

For de fleste teams er samarbejdet den altafgørende forskel mellem succes og fiasko. TEAMVAERK styrker samarbejdet i ethvert team og bruges i dag i mange brancher, fx:

 • Byggebranchen

 • Universiteter

 • Ledelsesgrupper

 • Kommuner og regioner

To modeller for brug af TEAMVAERK

Vores konsulentmodel anbefaler vi til brug på enkelte projekter. Skal I bruge TEAMVAERK på flere projekter, anbefaler vi vores partnermodel.

Konsulent

 • Billigste løsning ved få projekter

 • Konsulent med branchekendskab

 • Facilitering af hele forløbet

 • Løbende sparring med konsulent

Partner

 • Billigste løsning ved mange projekter

 • Brug TEAMVAERK uden ekstern konsulent

 • Uddannelse af egne facilitatorer

 • Sparring med ledelsen omkring optimering